FVE Studentská s.r.o.

Výrobce zelené energie a provozovatel lokální distibuční sitě

Výroba elektřiny přímo v domě. 

"Rezidence U Kapličky" České Budějovice.

Od výrobce rovnou ke spotřebiteli. 

Kogenerační technologie která je vysoce účinná a efektivní kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, vhodná pro vytápění nebo ohřev vody ve větších objektech, areálech a pro systémy dálkového vytápění měst.

Kogenerace efektivně využívá teplo, které je vedlejším produktem výroby elektřiny a díky tomu dosahuje celkové účinnosti přes 90%. Bez hluku a zápachu.

V porovnání s kogenerací pracují tepelné elektrárny s účinností pouze 30 %, zbytek energie zůstává nevyužitý. Kogenerace tak může být jednou z cest snižování emisí skleníkových plynů díky efektivnějšímu využití primárních paliv.